เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจัดทำโดยจังหวัดอาคิตะซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดอาคิตะได้จัดทำสื่อต่างๆเพื่อให้ชาวต่างชาติรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอาคิตะดังต่อไปนี้

1 นิตยสารที่จัดทำโดยรัฐบาลจังหวัดอาคิตะ

2 เว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยว

3 เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศของจังหวัดอาคิตะ

4 การแปลเว็บไซต์ทางการของจังหวัดอาคิตะ

1 นิตยสารที่จัดทำโดยรัฐบาลจังหวัดอาคิตะ

นิตยสารของจังหวัดอาคิตะเป็นนิตยสารข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศให้ข้อมูลในแง่มุมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ทิวทัศน์และเทศกาลต่างๆของจังหวัดอาคิตะ อาหาร วัฒนธรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการศึกษา
คุณสามารถดูได้ในไฟล์ PDF จากลิงก์ต่อไปนี้
นิตยสารจังหวัดอาคิตะ (ฉบับภาษาไทย)

One&Only JAPAN AKITA จังหวัดอาคิตะ  [24KB]

2 เว็บไซต์ข้อมูลท่องเที่ยว

เว็บไซต์ “akitafan.com” เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอาคิตะ
คุณสามารถเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ “akitafan.com” ได้จากลิงก์ต่อไปนี้
ลิงก์: https://www.akitafan.com/th/first

Namahage Sedo Festival [112KB]

3 เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศของจังหวัดอาคิตะ

เว็บไซต์ของกองการต่างประเทศจังหวัดอาคิตะให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
คุณสามารถเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศจังหวัดอาคิตะได้จากลิงก์ต่อไปนี้
ลิงก์: https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/12903

4 การแปลเว็บไซต์ทางการของจังหวัดอาคิตะ

ท่านสามารถใช้บริการแปลอัตโนมัติเพื่อแปลเว็บไซต์ทางการภาษาญี่ปุ่นของจังหวัดอาคิตะ
แต่เนื่องจากเป็นการแปลโดยระบบอัตโนมัติจึงอาจพบข้อผิดพลาดได้
บริการแปลอัตโนมัติอาจมีผลทำให้เนื้อหาแตกต่างจากต้นฉบับได้ ดังนั้นควรทำความเข้าใจข้อจำกัดนี้ก่อนใช้

เริ่มการแปล